Åpning søndag 19/9
Skrudhuset, Bergen domkirke
Gratis entré

Åpningstider:
I forbindelse med gudstjenester, konserter og andre arrangementer.

Se Bergen domkirke menighet for mer info

 

Rosenkransen

Nye, klassiske ikoner av ikonmaler Solrunn Nes

Stille Rosenkrans

De tyve mysteriene i rosenkransen er et sirkulært galleri, en sammenhengende serie av teologi og spiritualitet. For dem som søker et rikere trosliv har disse mysteriene en særlig kraft i seg til å utvide det åndelige perspektivet. 

Motivene i Rosenkransen dveler ved sentrale hendelser i Jesu og Marias liv. Hvert motiv blir kalt et mysterium. Den opprinnelige meningen med dette er «å bli ett med det guddommelige». Det sentrale er at vi følger Jesus og Maria steg for steg, perle for perle gjennom heile frelsesdramaet. 

Utstillingen blir å oppleve i et av byens vakreste rom – Domkirkens kapell, også kalt Skrudhuset, bygget på starten av 1300-tallet.